Warsztat - Zrób to Sam

* Diagnostyka i naprawa elektrycznego układu wspomagania hamulców "BENDIX"

 

 

Rozlokowanie elementów układu

 

1 - Czujnik lampki poziomu płynu hamulcowego (zbiornik wyrównawczy poziomu płynu hamulcowego)
2 - Wtyk diagnostyczny (szary)
3 - Jednostka sterująca ABS (komputer)
4 - Puszka z bezpiecznikami ( F1 F2 F23)
5 - Bezpiecznik elektrycznej pompy wspomagania hamulców
6 - Pompa hamulcowa ABS - Moduł pompy
10 - Elektryczna pompa wspomagania hamulców - Moduł pompy

Odczyt błyskowych kodów testowych

UWAGA: pamięć błędu będzie skasowana jeżeli kluczyk zapłonu podczas odczytu znajdzie sie w pozycji OFF ( wyłączany zapłon)

- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- połącz pin 2 kostki diagnostycznej do masy (-12volt) poprzez włącznik. Włącznik pozostaw otwarty. rys. 1
- przekręć kluczyk w pozycje ON (zapłon włączony)
- wszelkie odczyty będą poprzez lampkę kontrolną ABS (pomarańczowa lampka kontrolna na desce rozdzielczej). Lampka powinna się swiecić swiatłem ciagłym.
- zamknij obwód włącznika rys. 1 na 3 sekundy. Lampka kontrolna powinna zgasnąć. Otwórz obwód włącznika
- lampka kontrolna błyśnie kodem "12" rys. 2 Każdy kod składa się z dwóch grup, jednej długiej i kilku krótkich. Grupy oddziela 1,5 sekundowa pauza (kod "12" to jeden błysk długi - przerwa 1,5s - dwa błyski krótkie, kod "14" to to jeden błysk długi - przerwa 1,5s - cztery błyski krótkie itd...)
- zamknij obwód włącznika rys. 1 ponownie na 3 sekundy. Lampka kontrolna wybłyska ponownie nastepny kod. Licz błyśniecia i odczytuj kody błędów
- powtarzaj działania z wlacznikiem do czasu, aż odczytasz kod "11" wskazujący koniec testu
- przekręc kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony) i napraw uszkodzone elementy

rys. 1 rys. 2

Kasowanie wskazań testowych kodów błyskowych

Metoda 1
- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- połącz pin 2 kostki diagnostycznej do masy (-12volt) poprzez włącznik. Włącznik pozostaw otwarty. rys. 1
- przekręć kluczyk w pozycje ON (zapłon włączony)
- zamknij obwód włącznika rys. 1 na 3 sekundy. Lampka kontrolna powinna zgasnąć. Otwórz obwód włącznika
- lampka kontrolna błyśnie kodem "12" rys. 2
- zamknij obwód włącznika rys. 1 ponownie na 3 sekundy. Lampka kontrolna wybłyska ponownie nastepny kod. Licz błyśniecia i odczytuj kody błędów
- powtarzaj działania z wlacznikiem do czasu, aż odczytasz kod "11" wskazujący koniec testu
- zamknij obwód włącznika rys. 1 na 10-20 sekund
- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- kody błędów zostały wykasowane (ponowne przeprowadzenie testu i odczyt błędu świadczy o uszkodzeniu elementu)

Metoda 2 (metoda ta kasuje wskazania na wyswietlaczu komputera pokładowego, ustawienia radia ... )
- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- odłącz akumulator na 10 sekund

Identyfikacja uszkodzenia - kod numeru błędu

11 - koniec sekwencji
12 - start sekwencji
14 - przełącznik/ czujnik ciśnienia
15 - system przekaźników
21 - system przekaźników
22 - system przekaźników
24 - czujnik prędkości koła LH rear (lewy tył)
25 - czujnik prędkości koła RH front (prawy przód)
31 - czujnik prędkości koła RH rear (prawy tył)
32 - czujnik prędkości koła LH front (lewy przód)
33 - czujnik prędkości koła LH rear (lewy tył)
34 - czujnik prędkości koła RH front (prawy przód)
35 - czujnik prędkości koła RH rear (prawy tył)
41 - czujnik prędkości koła LH front (lewy przód)
42 - uszkodzenie modulatora hydraulicznego RH front (prawy przód / wejście wyjście)
43 - uszkodzenie modulatora hydraulicznego RH front (prawy przód / ograniczenie)
44 - uszkodzenie modulatora hydraulicznego LH front (lewy przód / wejście wyjście)
45 - uszkodzenie modulatora hydraulicznego LH front (lewy przód / ograniczenie)
51 - uszkodzenie modulatora hydraulicznego RH rear (prawy tył / wejście wyjście)
52 - uszkodzenie modulatora hydraulicznego LH rear (lewy tył / wejście wyjście)
55 - uszkodzenie komputera (ECU)

Sprawdzenie kontrolki ostrzegawczej układu ABS

- przekręć kluczyk w pozycje ON (zapłon włączony)
- kontrolka powinna się świecić
- kontrolka powinna zgasnąć po mniej więcej 3 sekundach

Sprawdzenie poprawności podłączenia kontrolki ostrezgawczej ABS

rys. 3

- przekręć kluczyk w pozycje ON (zapłon włączony)
- sprawdź czy kontrolka się świeci. Jeśli nie to:
- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- sprawdź bezpieczniki
- odłącz wtyczke od komputera ABS (ECU)
- połącz (zmostkuj) pin 20 i 26 wtyczki terminala ECU rys. 3
- przekręć kluczyk w pozycje ON (zapłon włączony)
- sprawdź czy kontrolka się świeci. Jeśli nie to:
- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- odłącz "mostek" pin 20 i 26
- sprawdź zarówke lub płączenia kabli

Sprawdzenie czujnika prędkości koła

rys. 4 rys. 5

- sprawdź czujnik wizualnie (pęknięcia, zarysowania ....)
- sprawdź odległość szczeliny powietrznej (0.5mm)
- sprawdź moment dokecenia czujnika ( 5Nm/10Nm) rys. 5

Sprawdzenie rezystancji czujnika kół przednich:

- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- odłącz wtyczke od terminala ECU
- sprawdź rezystancje (poprawne wskazania to 1000 ohm - 1400 ohm) na wtyczce terminala na pinach:

- 18 i 35 dla czujnika lewego przedniego rys. 6
- 16 i 33 dla czujnika prawego przedniego rys. 6
- 15 i 32 dla czujnika lewego tylnego rys. 8
- 17 i 34 dla czujnika prawego tylnego rys. 8
- sprawdź rezystancje na wtyczce 2 pinowej czujnika prędkości koła (1000 ohm - 1400 ohm) rys. 7

rys. 7

rys. 6 rys. 8

 

Sprawdzenie rezystancji czujnika kół przednich:

Przy prędkości koła 60 rpm zmierz napięcie na wtyczce terminala oraz wtyczce czujnika (rys. 10):
( 0.1 - 3.0 volt )
- 18 i 35 dla czujnika lewego przedniego rys. 9
- 16 i 33 dla czujnika prawego przedniego rys. 9
- 15 i 32 dla czujnika lewego tylnego rys. 11
- 17 i 34 dla czujnika prawego tylnego rys. 11

rys. 9 rys. 11


rys. 10

Sprawdzenie przebiegu fali czujnika kół przednich:

Przy prędkości koła 60 rpm sprawdź wykres fali (rys.12) na wtyczce terminala

rys. 12

- 18 i 35 dla czujnika lewego przedniego rys. 9
- 16 i 33 dla czujnika prawego przedniego rys. 9
- 15 i 32 dla czujnika lewego tylnego rys. 11
- 17 i 34 dla czujnika prawego tylnego rys. 11

 

 

Sprawdzenie rezystancji układu sterującego ABS

- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- odłącz wtyczke 35 pinową od terminala ECU
- sprawdź rezystancje na pinie 8 i 19 ( powinna wynosić 50 ohm - 60 ohm ) rys. 13
- jeśli rezystancja odbiega od założonej to uszkodzony jest prezkaźnik w module pompy rys. 14
- jeżeli wszystko ok, to podłącz wtyczki

rys. 13

rys. 14

Sprawdzenie akcji układu sterującego ABS
pomyłka w podłączeniu zasilania powoduje uszkodzenie modułu

- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- odłącz wtyczke 35 pinową od terminala ECU
- odłącz wtyczke 7 pinową (C) od modułu pompy wspomagania rys. 14
- odłącz wtyczke 5 pinową (A) rys. 15 od modułu pompy ABS rys. 27

rys. 27 rys. 15

- sprawdź rezystancje na module (nie na wtyczce) na pinach A5 (-) i A1 (+) czy wynosi 0 ohm (swobodne przejście)
- sprawdź rezystancje na module (nie na wtyczce) na pinach A4 (-) i A1 (+) czy wynosi ~ ohm (brak przejścia)
- podłącz zasilanie do modułu ABS zgodnie z rys. 15 pin 2 -12volt, pin 2 +12volt
- sprawdź rezystancje na module (nie na wtyczce) na pinach A5 (-) i A1 (+) czy wynosi ~ ohm (brak przejścia)
- sprawdź rezystancje na module (nie na wtyczce) na pinach A4 (-) i A1 (+) czy wynosi 0 ohm (swobodne przejście)

Sprawdzenie zasilania układu sterującego ABS

rys. 16

 

- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- odłącz wtyczke 5 pinową (A) rys. 15 od modułu pompy ABS rys. 27
- sprawdź napięcie na wtyczce pomiędzy pinem A4 a masą czy wynosi 12 volt (napięcie musi być mimo wyłączonego zapłonu) rys. 16
- jeśli napięcie jest ok, to podłącz wtyczki , jeśli nie to sprawdź wtyczki i połączenia

Sprawdzenie rezystancji pompy wspomagania hamulców

- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- odłącz wtyczki A B C D od modułu pompy wspomagania rys. 14
- sprawdź rezystancie ( ma wynosic 50 ohm - 60 ohm ) na pinach modułu zgodnie z rys. 17

rys. 17

 

Sprawdzenie akcji pompy wspomagania hamulców

- sprawdź rezystancje na pinach modułu pompy C7 i D2 czy wynosi ~ ohm (brak przejścia)
- podłącz zasilanie do pinów C4 i B4 zgodnie z rys. 18 i ponownie sprawdź rezystancje na pinach modułu pompy C7 i D2. powinna teraz wynosić 0 ohm (swobodne przejście)

 

rys. 18

Sprawdzenie napięć pompy wspomagania

- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- odłącz wtyczke 7 pinową (C) od modułu pompy wspomagania rys. 14
- sprawdź czy napięcie na wtyczce w pinie C1 a masą wynosi 12 volt rys. 19
- włącz zapłon
- sprawdź czy napięcie na wtyczce w pinie C4 a masą wynosi 12 volt rys. 19

rys. 19

Sprawdzenie napięć komputera (ECU)

- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- odłącz wtyczke 35 pinową od terminala ECU
- włącz zapłon
- sprawdź czy napięcie na wtyczce na pinie 2 i masą wynosi 12 volt
rys. 20

rys. 20

Sprawdzenie połączenia z masą komputera (ECU)

- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- sprawdź rezystancje miedzy pinem 3 a masą - powina wynosić 0 ohm (swobodne przejście) rys. 20
- sprawdź rezystancje miedzy pinem 20 a masą - powina wynosić 0 ohm (swobodne przejście) rys. 20
- sprawdź rezystancje miedzy pinem 27 a masą - powina wynosić 0 ohm (swobodne przejście) rys. 20
- sprawdź rezystancje miedzy pinem 28 a masą - powina wynosić 0 ohm (swobodne przejście) rys. 20

Sprawdzenie silników hydrauliki ABS

rys. 21

- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- odłącz wtyczke 35 pinową od terminala ECU
- sprawdź rezystancje na pinach wtyczki zgodnie z rys. 21 i danymi poniżej:
- pin 22 z masą
1,9 - 4.0 ohm
- pin 21 z masą 1,9 - 4.0 ohm
- pin 5 z masą 1,9 - 4.0 ohm
- pin 4 z masą
1,9 - 4.0 ohm
- pin 23 z masą 1,9 - 4.0 ohm
- pin 24 z masą
1,9 - 4.0 ohm


Sprawdzenie akcji hydrauliki ABS

rys. 22

RH FRONT

- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- odłącz wtyczke 35 pinową od terminala ECU

- podnieś samochód tak aby koła były nad ziemią
- przekręć kluczyk w pozycje ON (zapłon włączony)
- poczekaj, aż pompa wspomagania nabije ciśnienie i wyłączy się
- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- mostkuj pin 2 i 19 oraz 8 i 27 rys. 22
- nacisnij i trzymaj pedał hamulca
- przekręć kluczyk w pozycje ON (zapłon włączony)
- kolo powinno być zblokowane
- mostkuj pin 3 i 4 rys. 22 (zawór powinien teraz wykonać operacje - jeśli nie to jest uszkodzony modulator hydrauliczny)
- mostkuj pin 3 i 5 rys. 22 (kolo powinno się dać obracać - jeśli nie to jest uszkodzony modulator hydrauliczny)
- jesli koło nie jest zablokowane przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- odkręć śrubę rys. 23 o 1,5 obrotu poczym zakręć ją momentem 10Nm
- załóż wtyczkę na ECU poczym naciśnij i trzymaj pedał hamulca
- zapewnij zablokowanie koła
- jeśli koło zablokowane - uszkodzenie modulatora

rys. 23

LH FRONT
- tak jak wyżej zgodnie z rys. 24

RH REAR
- tak jak wyżej zgodnie z rys. 25

LH REAR
- tak jak wyżej zgodnie z rys. 25

rys. 24 rys. 25

 

Sprawdzenie silnika pompy wspomagania
Nie podłączaj na dłużej niż 2-3 sekundy

rys. 26

 

- przekręć kluczyk w pozycje OFF (zapłon wyłączony)
- nacisnij kilka razy na pedał hamulca by obnizyć cisnienie w układzie
- przekręć kluczyk w pozycje ON (zapłon włączony)
- silnik pompy powinien zacząć pracować, a jeśli nie to przekręć kluczyk w pozycje OFF
- odłącz 2 pinową wtyczkę ( wtyk D rys. 14 ) od modułu pompy wspomagania
rys. 26
- podłącz zasilanie do wtyku tak jak na rys. 26 , silnik pompy powinien pracować , jeśli nie to uszkodzony silnik

Sprawdzenie ciśnienia pompy wspomagania

rys. 27

- zapłon w pozyji OFF
- odkręć srubę z rys. 23 o jeden obrót i naciśnij na pedał hamulca dwa razy
- odkręć srubę z rys. 23 całkowicie i podłącz w to miejsce ciśnieniomierz rys. 27
- przekręć kluczyk w pozycje ON (zapłon włączony)
- pompa powinna zacząć pracować przez max 30s i wyłączyć się przy ciśnieniu 180 -185 bar
- po naciśnieciu na pedał hamulca i spadku ciśnienia do 155 bar-165 bar pompa powinna zacząć pracować

Sprawdzenie zaworów cisnieniowych w pompie wspomagania

rys. 28

- zapłon w pozycji OFF
- naciśnij kilka razy hamulec by obniżyć ciśnienie w układzie
- odłącz wtyczki A B C D od modułu pompy rys. 14
- sprawdź rezystancje zgodnie z danymi poniżej i rys. 28

A2 - A4 niskie ciśnienie (79 bar max) - ma być 0 ohm
A3 - A6 niskie ciśnienie (179 bar max) - ma być 0 ohm
B3 - B5 niskie ciśnienie (79 bar max) - ma być 0 ohm
B4 - B5 niskie ciśnienie (159 bar max) - ma być 0 ohm
A5 - A7 niskie ciśnienie (79 bar max) - ma być ~ ohm
B1 - B2 niskie ciśnienie (79 bar max) - ma być ~ ohm

- podłącz wtyczki A B C D od modułu pompy rys. 14
- zapłon w pozycji ON
- pompa musi pracować przez 30s , poczekaj az się wyłączy po czym zapłon w pozycje OFF i pomiar zgodnie z rys. 28 i danymi poniżej:

A2 - A4 niskie ciśnienie (80 bar max) - ma być ~ ohm
A3 - A6 niskie ciśnienie (180 bar max) - ma być ~ ohm
B3 - B5 niskie ciśnienie (80 bar max) - ma być ~ ohm
B4 - B5 niskie ciśnienie (160 bar max) - ma być ~ ohm
A5 - A7 niskie ciśnienie (80 bar max) - ma być 0 ohm
B1 - B2 niskie ciśnienie (80bar max) - ma być 0 ohm

Sprawdzenie czujnika poziomu płynu hamulcowego

rys. 29

- zapłon w pozycji OFF
- dolej płynu do zbiorniczka wyrównawczego do pozycji MAX
- zaciągnij hamulec ręczny
- odłącz wtyczke od czujnika poziomu płynui czujnika ręcznego poczym posprawdzaj rezystancje zgodnie z danymi i rys. 29

A1 i A2 - ręczny zaciągnięty - ma być ~ ohm
B1 i B3 - ręczny zaciągnięty - ma być 0 ohm
A1 i A2 - ręczny nie zaciągnięty - ma być 0 ohm
B1 i B3 - ręczny nie zaciągnięty - ma być ~ ohm

 

Odpowietrzanie pompy ABS i pompy wspomagania

 

rys. 30

- zapłon w pozycji OFF
- dolej płynu do zbiorniczka wyrównawczego do pozycji MAX
- odkręć śruby 1 2 3 4 5 rys. 30 o jeden obrót
- zapłon w pozycji ON
- niech pompa pracuje 1 minutę
- po minucie zakręc sruby 1 2 3
- zaczekaj aż pompa wyłączy się
- zapłon w pozycje OFF
- odkręć śrubę 1 o jeden obrót i włącz zapłon
- zaczekaj aż pompoa wyłączy się potem zapłon w pozycje OFF
- odkręć śrubę 1 o jeden obrót i zakręć śrube 1 4 5

czynność opisanąniżej wykonaj 10 razy

- zapłon OFF
- naciśnij pedał hamulca i trzymaj go
- odkręć sruby 1 2 3 i po chwili zakręć
- zwolnij pedał hamulca
- zapłon w pozycje ON i poczekaj aż pompa wyłączy się

zynność opisanąniżej wykonaj 3 razy

- naciśnij pedał hamulca i trzymaj go lekko
- odkręć sruby4 5i po chwili zakręć
- zwolnij pedał hamulca

Naprawiam uszkodzone moduły pompy wspomagania , moduły ABS , czujniki ciśnieniowe... gg- 932547

- powrót na góre -